Biografie


Jan van der Vegt werd geboren op 4 oktober 1935 te Den Haag (Scheveningen).

Ouders: Dirk van der Vegt (1901-1964) en Margaretha Oosting (1907-1989). Dit gezin verhuisde in oktober 1940 naar Groningen.

Hij ging daar van 1942 tot 1948 naar de lagere school en van 1948 tot 1953 naar de middelbare school (2e Christelijke H.B.S.). Met het voornemen bioloog te worden, volgde hij de B-richting, maar in de vierde en vijfde klas kwam hij in de ban van de literatuur, vooral de poëzie uit het Interbellum en van de Vijftigers. Dat was mede te danken aan zijn leraar Nederlands A. Sassen.

vegtRolandHolst

Bij het beeld van A. Roland Holst, Bergen 2002

In 1958 debuteerde hij met twee gedichten in het literaire jaarboek Vandaag 5.

Hij koos in 1958 voor de opleiding MO-Nederlands die dat jaar aan de Rijksuniversiteit van Groningen van start ging, en slaagde in 1963 voor het MO-B diploma. Hij ging daarop als leraar Nederlands werken aan het Zaanlands Lyceum te Zaandam.

Inmiddels was hij in 1962 getrouwd met Engelien Boeser (Rotterdam, 1939). Ze kregen in Zaandam twee kinderen en verhuisden In november 1968 naar Heiloo.

Hij maakte vanaf 1967 verscheidene reizen naar Ierland en Schotland, die inspireerden tot twee reisboeken en enkele romans en verhalen. Hij schreef monografieën over de dichters Hans Andreus, Ida Gerhardt, A. Roland Holst en Hendrik de Vries en daarnaast poëziekritieken voor de Nieuwe Rotterdamse Courant resp. NRC Handelsblad (van 1964 tot 1982), De Nieuwe Linie (van 1975 tot 1981) en Vrij Nederland (van 1986 tot 1997). Hij was redactielid van de literaire tijdschriften Contour (1964-1968) en Kentering (1968-1977) en publiceerde ook in andere bladen, vooral Ons Erfdeel (overzichtsartikelen en kritieken, 1968-1996) en Bzzlletin (artikelen over Nederlandse en Ierse dichters, 1980-1988).

Vanaf ongeveer 1980 specialiseerde hij zich in biografisch onderzoek, wat tot een viertal biografieën en andere publicaties leidde. In 1992 kon hij als leraar met vervroegd pensioen gaan en sindsdien werkt hij als voltijds schrijver.

vegtFeest

Jan en Engelien van der Vegt bij een tuinfeest van Uitgeverij de Prom, Baarn 2001

 

Hij heeft vanaf de jaren zeventig bestuursfuncties vervuld in een aantal literaire instellingen: het Fonds voor de Letteren, de Jan Campert Stichting, het Willem Kloos Fonds, het A. Roland Holst Fonds (www.rolandholstfonds.nl) en de Stichting Hendrik de Vries-Riek van der Zee.

Op 25 september 2017 ontving hij in het stadhuis van Alkmaar de Oeuvreprijs 2017 van het Victoriefonds Cultuurprijs. Het was een bekroning van alles wat hij had gepubliceerd.