Biografieën


HendrikBioCutAdriaan Roland Holst. Een beknopte biografie. Reeks Bibliofiel, Baarn 1988, Uitg. de Prom.

Hans Andreus. Biografie. Baarn 1995, Uitg. de Prom. Herziene herdruk Amsterdam 2006, Uitg. De Bezige Bij.

Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets. Reeks Bibliofiel, Baarn 1996, Uitg. de Prom

Roland Holst. Biografie. Baarn 2000, Uitg. de Prom. Tweede druk 2001.

Mijn tweede huid. De geschiedenis van A. Roland Holst en zijn huis. Bergen-reeks nr. 1, Amsterdam 2003, Uitg. 521.

Hendrik de Vries. Biografie. Amsterdam 2006, Uitg. Meulenhoff.

De man met de drietand. Leven en werken van Jan G. Elburg 1919-1992. Amsterdam 2012, Uitg. Meulenhoff

Een dichter aan zee. Een geschreven portret van A. Roland Holst en een bloemlezing uit zijn gedichten. Baarn 2017, Uitgeverij Prominent