Bloemlezingen


TrouwInOntrouwCutDat licht van mij. Een keuze uit de poëzie van Hans Andreus. Haarlem 1978, Uitg. Holland.

Hendrik de Vries, Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie. (Samenstelling en toelichting.) ’s-Gravenhage 1980, Uitg. Nijgh & Van Ditmar.

Zo diep heb ik van u gedronken. Gedichten over de liefde. Haarlem, 1981, Uitg. Holland.

Hans Andreus, Ik hoor het licht. Een bloemlezing uit zijn gedichten. (Met een inleiding.) Haarlem 1990, Uitg. Holland.

A. Roland Holst, Trouw in ontrouw. Liefdesgedichten. (Gekozen, bezorgd en van een nawoord voorzien.) Baarn 2000, Uitg. de Prom.

Sinterklaasrijmen van A. Roland Holst. (Met een toelichting.) Bergen 2004, Uitg. Stichting A. Roland Holst Fonds.

Hendrik de Vries, Een raadsel in de nacht. Een bloemlezing uit zijn gedichten. (Met een inleiding.) Amsterdam-Antwerpen 2006, Uitg. Meulenhoff-Manteau.

Jan G. Elburg, Ik zie scherper door de taal. Een bloemlezing uit zijn gedichten. (Met een inleiding.) Amsterdam 2012, Uitg. Meulenhoff.

Een dichter aan zee. Een geschreven portret van A. Roland Holst en een bloemlezing uit zijn gedichten. Baarn 2017, Uitgeverij Prominent

Hendrik de Vries, Een raadsel in de nacht. Een keus uit zijn gedichten. Samengesteld en voorzien van een geschreven portret en een essay over zijn poëzie door Jan van der Vegt. Uitg. Prominent, Baarn 2018 (herziene en uitgebreide heruitgave van het in 2006 verschenen boek)

Niet vermeld zijn bloemlezingen die mede door anderen zijn samengesteld.