Nieuws


Nieuwe boeken

De dichter Hendrik de Vries was een gedreven en boeiend briefschrijver. Ieder kan dit constateren nu in 2019 met de uitgave van zijn brieven aan Vestdijk, aangevuld met een gedachtenwisseling over de muzikale  kanten van de poëzie, een kwartet van brievenedities op naam van De Vries is voltooid. Hij correspondeert in deze vier boeken met Constant van Wessem, Slauerhoff, Marsman (dit deel werd bezorgd door Sjoerd van Faassen) en Vestdijk. Brieven aan S. Vestdijk (1935-1942) en een polemiek over rijm en ritme 1935-1951 is deel 44 van de reeks Achter het Boek, waarin het Literatuurmuseum wetenschappelijke uitgaven publiceert van documenten die het in eigen collectie bewaart. Deze brievenuitgaven verschenen in samenwerking met het Literatuurmuseum bij Uitgeverij Verloren in Hilversum.

In 2006 publiceerde ik vlak voor de grote biografie van Hendrik de Vries verscheen, een bloemlezing uit zijn poëzie met een essay over zijn dichterschap. De titel was: Een raadsel in de nacht. Het boek verscheen bij het imprint Meulenhioff Manteau en verdween al te snel met die naam uit het zicht. In 2018 kon ik voor uitgeverij Prominent een nieuwe editie van dit boek samenstellen. Ik voegde er een biografische schets van tegen de dertig pagina’s aan toe, bekeek de keus van de gedichten nog eens kritisch en schaafde het toelichtende essay wat bij. De titel bleef dezelfde: een karakteristiek citaat uit een van de gedichten van De Vries.

Was Roland Holst een antisemiet?

een weerwoord op het vermeende antisemitisme van Roland Holst

Nog steeds actueel

In de Eerste Bergensche Boekhandel werd op 1 september het nieuwe boek Vierspan gepresenteerd. Het vertelt over de ervaringen tijdens ruim dertig jaar werken aan de biografieën van Hans Andreus, A. Roland Holst, Hendrik de Vries en Jan G. Elburg. Een ‘eerste exemplaar’ werd aangeboden aan bevriende collega-biograaf Wim Hazeu.

Over Vierspan schreef Elsbeth Etty in De Groene Amsterdammer (14-12-2017): ‘een must read voor schrijvers en lezers van biografieën’ en: ‘Voor mij heeft de poëzie van Van der Vegts vierspan door zijn gewetensvolle maar niets verhullende biografieën in elk geval aan betekenis gewonnen.’
Hans Renders waardeerde het boek in Het Parool (23-09-2017) onder de kop ‘Achter de schermen bij de biografie’ met vier sterren en schreef: ‘De autobiografie van een biograaf vormt een genre op zichzelf.’ Hij noemt een paar voorbeelden en concludeert: ‘Een rijtje waarin Vierspan niet misstaat.’
Remco Ekkers schreef in Tzum: ‘Zijn boek Vierspan is met vaart en enthousiasme geschreven. Ik zou bijna schrijven: het boek leest als een goede speurdersroman’.
In Leestafel schreef Willeke: ‘Vierspan geeft een boeiende inkijk in de keuken van de literaire biografie, en is derhalve voor de liefhebber van dit genre niet te versmaden.’ Zij vermeldde ook de ‘schitterende omslagillustratie van Betty Bosma’.

Herziene Uitgave

Van het boek met een geschreven portret van Roland Holst en een bloemlezing uit zijn gedichten is een herziene uitgave verschenen. De titel is enigszins veranderd. Het heet nu: Een dichter aan zee. Enkele fouten zijn verbeterd en het omslag is duidelijker geworden.

Nog een boekje

In 2017 vierde de seniorenresidentie Frankenstate aan de Lindenlaan in Bergen haar 50-jarig bestaan. Bestuur en directie vroegen Jan van der Vegt een boekje te schrijven over de dichter A. Roland Holst en Frankenstate. Roland Holst was in 1967 de allereerste bewoner van het complex van serviceflats en hij heeft er de laatste negen jaar van zijn leven doorgebracht. Het boekje getiteld Van Nesdijk naar Lindenlaan werd op 16 november 2017 in de Wintertuin van Frankenstate gepresenteerd. Het bevat zeven niet eerder gepubliceerde foto’s van de dichter. Samen met het eerder verschenen (maar uitverkochte) boekje Mijn tweede huid, dat gaat over het 40-jarig verblijf van Roland Holst in zijn huis aan de Nesdijk te Bergen, vormt het een duo.

Van Nesdijk naar Lindenlaan is uitgereikt aan alle huidige bewoners van Frankenstate en het is als uitgave van Prominent te Baarn ook te koop in de boekhandel.