Tekstuitgaven


RaffiaCoverCut     Hans Andreus, Raffia. (Gedichten, met toelichting.) Reeks Bibliofiel. Baarn 1984, Uitg. de Prom.

Hans Andreus, Uit het jeugdige leven van Melchior Blovoet. Een novelle en tijdsbeeld.   Amsterdam 1986, Uitg. Bert Bakker.

Hendrik de Vries, Drie verzen buiten de Tovertuin. (Keuze en aantekening.) Den Haag 1995, Uitg. Stichting Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. (Bibliofiele uitgave, t.g.v. van het afscheid van voorzitter Mr. W.R.H. Koops.)    

Vermeld zijn alleen de uitgaven van werk dat niet eerder was gepubliceerd.