Verkrijgbare Boeken


In de gewone boekhandel zijn de volgende titels te koop, in enkele gevallen via Printing On Demand

 Vierspan. Over biografieën en het schrijven ervan (Een biografische autobiografie). Uitg. Prominent, Baarn 2017

Een dichter aan zee. Een geschreven portret van A. Roland Holst en een bloemlezing uit zijn gedichten. Uitg. Prominent, Baarn 2013 (P.O.D.)

Hans Andreus. Biografie. Tweede, herziene druk. Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam 2006 (P.O.D.).

De man met de drietand. Leven en werken van Jan G. Elburg 1919-1992. Uitg. Meulenhoff, Amsterdam 2012 (P.O.D.)   (ook als e-boek).

Jan G. Elburg, Ik zie scherper door de taal. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Jan van der Vegt. Uitg. Meulenhoff, Amsterdam 2012 (P.O.D.).

Ik hoor het licht. Een bloemlezing uit de poëzie van Hans Andreus. Samengesteld door Jan van der Vegt. Zesde druk. Uitg. Holland, Haarlem 2011 (Verkrijgbaar via uitgeverij Leopold, Amsterdam)

Hendrik de Vries & Constant van Wessem, Brieven 1919-1952. Achter het Boek, deel 42 (Letterkundig Museum). Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan van der Vegt. Uitg. Verloren, Hilversum 2013

Hendrik de Vries & J. Slauerhoff, Brieven 1923-1932. Achter het Boek, deel 43 (Letterkundig Museum). Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan van der Vegt. Uitg. Verloren, Hilversum 2015.

Hendrik de Vries, Een raadsel in de nacht. Een keus uit zijn gedichten. Samengesteld en voorzien van een geschreven portret en een essay over zijn poëzie door Jan van der Vegt. Uitg. Prominent, Baarn 2018 (herziene en uitgebreide heruitgave van het in 2006 verschenen boek) (P.O.D.)

Hendrik de Vries, Brieven aan S. Vestdijk 1935-1942 en een polemiek over rijm en ritme 1935-1951. Achter het Boek, deel 45 (Literatuurmuseum). Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan van der Vegt. Uitg. Verloren, Hilversum 2019

A. Roland Holst & Hendrik de Vries, Beste wapenbroeder. Wederzijdse brieven 1924-1973. Bezorgd en toegelicht door Jan van der Vegt. Achter het Boek, deel 46 (Literatuurmuseum). Uitg. Prominent, Baarn 2021.